Paardenprocessie wil erkenning als erfgoed

Radio


Net gemist:

Facebook

De stad Tienen wil samen met het Processiecomité van Hakendover de paardenprocessie laten erkennen als cultureel erfgoed. Deze eeuwenoude processie op paasmaandag trekt elk jaar duizenden bezoekers. “Na Suikerrock is dit het grootste evenement van onze stad”, aldus schepen van Cultuur Wim Bergé (CD&V).

Volgens schepen van Cultuur Wim Bergé moet deze erkenning er ook komen voor het processiecomité en de talrijke vrijwilligers die deze eeuwenoude traditie jaar na jaar, met heel veel enthousiasme en met de nodige sereniteit, in leven houden. “In eerste instantie zijn er aan zo’n erkenning geen subsidies verbonden, maar is deze vooral bedoeld om de processie de volgende jaren of eeuwen veilig te stellen”, aldus schepen Bergé. “En dat is belangrijk, want ondanks de terugval van het katholiek geloof blijven heel wat mensen vasthouden aan religieuze tradities.”

Aftellen

Tuur Dumont, een rasechte Hakendovenaar, draagt al 45 jaar het Onze-Lieve-Heerbeeld mee in de processie. “Ik was achttien jaar toen het comité plots een drager tekortkwam”, vertelt Tuur. “Zo ben ik in de processie gerold. Maar als kind was ik al gefascineerd door heel het gebeuren in mijn dorp. Weken op voorhand zijn de inwoners ermee bezig. Alles moet tiptop in orde zijn. Het is dan ook aftellen tot paasmaandag, tot de traditie weer tot leven komt. Volgens mij wordt het hoog tijd dat de processie erkend wordt. Dit is echt een unieke processie in zijn soort, die uitstraling kent tot in het buitenland.”

Ook bij Staf Deboes is het op paasmaandag een hele bedoening. Ruiters vertrekken op de Deboeshoeve in de Bosveldstraat en zelf levert hij ook een paar paarden. “Omdat het net zo druk is op de boerderij kan ik zelf sinds enkele jaren niet meer meedoen aan de processie”, vertelt Staf. “Als de processie niet mocht erkend worden, ben ik ervan overtuigd dat deze traditie toch zal blijven bestaan. Het is een spontane gebeurtenis, zonder overdreven wetten en reglementen, en dat moet volgens mij zo blijven.”

Liesbeth Vanhelmont is een nieuwkomer. Sinds drie jaar werkt ze mee als vrijwilliger in het comité.

“De processie is een heel mooie traditie, die in de ziel en de genen van ons dorp zit: mijn voorouders hebben de processieroute gewandeld en ik doe dat ook al jarenlang. En we tonen ieder jaar met een grote groep enthousiaste vrijwilligers en bezoekers dat we die traditie voor de generaties na ons willen voortzetten. Daarnaast staat de processie symbool voor verbinding. Ze brengt mensen bij elkaar, jong en oud, dorpelingen en mensen van ver buiten de landsgrenzen, gelovig en niet-gelovig. En tot slot slagen we er als klein dorp van 1.500 inwoners in om ieder jaar weer ongeveer 15.000 bezoekers bij elkaar te brengen.”

Spandoeken

In het kader van de erkenningsaanvraag prijkt er vanaf deze week op de Grote Markt een tijdelijke opstelling met vier spandoeken waarop verschillende aspecten van de processie toegelicht en historisch gekaderd worden. De constructie blijft tot eind maart staan.

Processie lokt elk jaar duizenden mensen

De processie beeldt de stichtingslegende uit van de kerk van de Goddelijke Zaligmaker, met als hoogtepunt de paardengalop op de Tiense berg. Duizenden bedevaarders uit België en Nederland wonen ieder jaar het volksgebeuren bij. “De processie gaat al eeuwen mee”, zegt medeorganisator Johan Dewolfs. “In geschriften van 1432 wordt het belang van Hakendover als bedevaartplaats al beklemtoond. Het houten retabel uit 1405 en het beeld van de Goddelijke Zaligmaker van 1330, die in de kerk aanwezig zijn, zijn hier getuigen van.” Volgens Dewolfs is het unieke van deze processie de mix tussen religie, traditie, folklore en spektakel in een dorpskader. “Het geheel werd de laatste decennia verder opgewaardeerd door het historisch kader ervan kleurrijk uit te beelden. Het is belangrijk voor de stad en haar regio dat het gebeuren beschermd wordt als immaterieel cultureel erfgoed.” (VDT)